Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels.  Het is zeer slijtvast, brandwerend en isolerend. Asbest werd vanwege zijn bijzondere eigenschappen gebruikt in tal van producten.

U wilt asbest verwijderen. Wat nu?

Of u nu als woningbouwvereniging  een woningbestand wilt renoveren of als particulier uw schuur wilt slopen: de kans bestaat dat u asbest aantreft. Asbest verwijderen of asbest saneren moet u op een zo veilig mogelijke manier laten doen. De mineralen waaruit asbest is opgebouwd bestaan namelijk uit microscopisch kleine vezels die kankerverwekkend kunnen zijn als u eraan wordt blootgesteld. Asbestsanering kan dus niet veilig en voorzichtig genoeg gebeuren. Bekke Recycling is reeds 1995 in het asbest traject actief en kan dan ook bouwen op jaren lange ervaring en deskundigheid

containment2
Containment

Waarin zit asbest zoal?

U kunt asbest in bijvoorbeeld golfplaten, plafonds, vloerbedekkingen, wandbeplatingen en leidingen tegenkomen. Zitten deze asbesthoudende materialen binnen of buiten? In kruipruimten, in leefruimten of op het dak? We willen het graag weten om de asbestsanering zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Weet u niet zeker of het om asbest gaat? Dan doen we voor u een asbestanalyse.
binnencontainment
Binnensanering met een containment

Asbestsanering. Zo pakken we het voor u aan.

Aannemers, overheidsinstellingen, woningbouwverenigingen, architecten, ziekenhuizen en particulieren: asbestsanering doet Bekke voor iedereen. Voor een zo veilig mogelijke uitvoering van asbestsanering  wordt eerst een inventarisatie uitgevoerd. Zo wordt bepaald  op welke manier  het asbest moet worden verwijderd. Dat kan volledige isolering van de ruimten betekenen, zodat er geen vezelemissie mogelijk is. De ruimten worden dan luchtdicht gemaakt met behulp van folie. Ons deskundige en geschoolde asbestteam is gekleed in beschermende kleding en maskers. Ze demonteren alle asbestonderdelen op een voorzichtige manier, ze werken keurig netjes en geheel volgens de veiligheidsvoorschriften. Wilt u weten hoe ons asbestteam te werk gaat? Ze geven u ter plekke heldere voorlichting. Zo weet u waar u aan toe bent.

Voor de sanering kan plaats vinden dient er eerst een asbest inventarisatie te worden opgesteld door een SC 540 erkende Instelling  die ten grondslag staat voor het aanvragen van de vereiste sloopvergunning/melding.

Bekke Recycling kan dit voor u regelen net zoals het aanvragen van de sloopmelding .

Interesse of vragen ?   Mail ons en we ontzorgen u helemaal of zullen meehelpen met het aanvragen van de vereiste papieren