Aan de uitvoering van onze werkzaamheden worden hoge eisen gesteld. Ook opdrachtgevers zijn zich daar van bewust en vragen onze garantie van projectuitvoering volgens de huidige regelgeving. Die garantie kunnen we geven. Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu: we zijn altijd up to date met certificeringen.

ISO 9001 (kwaliteit)
VCA* (veiligheid, gezondheid en milieu)
SVMS 007 (veilig en milieukundig slopen)
SCA 530 (asbestverwijdering)