Dirk Bekke heeft samen met Alfons Wegdam en Tom Tijink de stichting Innovatie Gilde opgezet om het systematisch product innoveren te stimuleren door TIP (technologie Innovatie Processen) in de Nederland te laten landen zodanig dat de slagingskans van technologie-innovaties groter wordt. TIP is gebaseerd op het proces matig innoveren langs de peilers vraag (Demand Readiness), techniek (Techniek Readiness), productie (manufacturing readiness) en verdienmodel (Business Readiness).

Om de slagingskans van regionale innovaties te vergroten wil de stichting de methode verder ontwikkelen en introduceren, kennisdeling tussen innovators onderling stimuleren om de onderlinge kennis en ervaringsoverdracht te stimuleren.

De incubators/KTO’s van de kennisinstellingen NovelT & SCvO faciliteteren de creatie van startups en kennisoverdracht, maar er bestaat in dit regionale ecosysteem géén innovatie netwerk dat zich concentreert op het methodisch innoveren zelf. Op de verschillende domeinen zijn er wel specialisatie netwerken zoals:

  • Vraag: FRIS, Industrial Design Centre,
  • Technologie: IKT, TKT, KIVI, Koninklijke metaalunie
  • Maakclusters: VMO, MKB Twente, AMMON
  • Business cluster: WTC, ONE Twente, KvK, Green business club, Financieel Netwerk Twente, DGA Netwerk NL, FBK

De stichting is in oprichtende en verkennende fase en momenteel worden gesprekken gevoerd met diverse stakeholders over de nadere invulling van deze ambitie.