&Co Werkwijze

Mijn persoonlijke werkwijze is gestoeld op de positieve grondhouding; de Appreciative inquiry.

Vanuit deze positieve grondhouding volgt ik op natuurlijke wijze de Appreciative Inquiry5 methodiek gebruikmakend van mijn talenten:
• Discover (=Toekomstgericht)
• Dream (=Ideeënvorming)
• Design (=Strategisch, Prestatiegerichtheid)
• Destiny (=Focus)

De typische doorlooptijd om te komen tot een nieuwe werkende organisatie is 2-5 jaar.

5 Cooperrider, Appreciative Inquiry, Heart Media, 2021

De &Co staat voor JOU!

Samen werken doe je samen!
In samenwerking met anderen ontstaan pas echt de nieuwe ideeën, concepten en entiteiten. De toevoeging & Co staat daarom voor jou!

Hoe wil jij samenwerken?

De &Co samenwerkingsvormen zijn:
• &Company: Loondienst
• &Compagnon: Participate
• &Consultancy: Inhuur & advisering
• &Community: Vrijwillig

De Open Innovatie principes worden gevolgd, waarbij geldt dat de Intellectuele Eigendomsrechten toebehoren aan diegene die de ontwikkeluren financiert.

Mijn persoonlijke missie is om mijn leven zin te geven door de wereld te verbeteren met innovaties”. Daarbij is het mijn persoonlijke overtuiging dat de mooiste innovaties tot stand komen op het grensvlak van publieke kennisinstellingen en private bedrijven (PPS) via de Open Innovatie principes.

Ik werk graag samen aan innovatie in het publiek-private domein.
Dirk Bekke, Bekke & Co