&Co Werkwijze

De persoonlijke werkwijze is gestoeld op een positieve grondhouding: Appreciative inquiry.

Vanuit deze positieve grondhouding volgt Dirk op natuurlijke wijze de Appreciative Inquiry5 methodiek gebruikmakend van zijn talenten:
• Discover (=Toekomstgericht)
• Dream (=Ideeënvorming)
• Design (=Strategisch, Prestatiegerichtheid)
• Destiny (=Focus)

De typische doorlooptijd om te komen tot een nieuwe werkende organisatie is 2-5 jaar.

5 Cooperrider, Appreciative Inquiry, Heart Media, 2021

De &Co staat voor JOU!

Samen werken doe je samen!
In samenwerking met anderen ontstaan pas echt de nieuwe ideeën, concepten en entiteiten. De toevoeging & Co staat daarom voor jou!

Hoe wil jij samenwerken?

De &Co samenwerkingsvormen zijn:
• &Company: Loondienst
• &Compagnon: Participate
• &Consultancy: Inhuur & advisering
• &Community: Vrijwillig

De Open Innovatie principes worden gevolgd, waarbij geldt dat de Intellectuele Eigendomsrechten toebehoren aan diegene die de ontwikkeluren financiert.

Dirks’ persoonlijke missie is om zijn leven zin te geven door de wereld te verbeteren met innovaties”. Daarbij is zijn persoonlijke overtuiging dat de mooiste innovaties tot stand komen op het grensvlak van publieke kennisinstellingen en private bedrijven (PPS) via de Open Innovatie principes.

Laten we samenwerken!
Ik werk graag samen aan innovatie in het publiek-private domein.
Dirk Bekke, Bekke & Co