Stil Veilig Wegverkeer

Als projectleider van het EFRO project Stil Veilig Wegverkeer heeft de kennisdeling en ontwikkeling tussen de partners geresulteerd in een nieuwe patent voor Vredestein, een wegdeklabel voor Bond en de startup 4Silence van de Universiteit Twente. Dirk Bekke is in die tijd gepromoveerd op een simulatiemodel voor het bandenprofiel dat nog steeds wordt gebruikt in het vroege ontwerpproces.

Bekijk ook deze video over het project: https://youtu.be/-QepjPIevLI